les Tristes Reines

Nom amb què eren conegudes els primers anys del segle XVI les reines vídues de Nàpols Joana d'Aragó, vídua de Ferran I de Nàpols, i la seva filla Joana d’Aragó, vídua de Ferran II de Nàpols.