leucoencefalopatia

f
Medicina

Desmielinització de la substància blanca del sistema nerviós central.

Pot estar produïda per infeccions virals, sobretot en pacients amb immunitat deprimida. Els dèficits neurològics depenen de les àrees afectades, però acostuma a haver-hi dèficits motors. Al diagnòstic de presumpció s’hi arriba mitjançant tècniques d’imatge, i al de certesa, mitjançant una biòpsia. No es disposa de cap tractament eficaç.