Leviatan

Monstre marí, descrit a la Bíblia, en el llibre de Job, que simbolitza el caos de les aigües hostils a la vida.

El nom fou emprat per Thomas Hobbes en el títol del seu tractat de teoria política Leviathan or the Matter, Form and Wower of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil (1651).