lexema

lexema (es), lexeme (en)
m
Lingüística i sociolingüística

En la terminologia de la lingüística moderna, unitat formal significativa que constitueix l’arrel, el radical o el tema d’una família de mots.