Lezama

Municipi de Biscaia, País Basc, situat al NE de Bilbao, al peu de les muntanyes d’Aretxabalagana.