Librairie Hachette

Societat francesa de mitjans de comunicació fundada el 1826 com a editorial per Louis-Christophe Hachette, amb seu a París.

El seu ventall de publicacions és d’una gran diversitat. Edità, entre d’altres, el Dictionnaire de la langue française d’E. Littré (1863) i el Dictionnaire de l’Académie (1886). Ha adquirit una participació majoritària de les editorials Fayard, Grasset, la nord-americana Grolier i la catalana Salvat, etc. Té també una presència destacada a la premsa, (“Télé 7 jours”, “Elle”, “Paris-Match”, “Parents”, etc.) i el sector audiovisual (emissora de ràdio Europe 1, societat cinematogràfica Pathé, etc.) francesos. Fusionada amb el grup Matra (1992), constituí una de les primeres societats europees del sector.