Librairie Larousse

Editorial fundada a París el 1852 per Pierre Larousse i Augustin Boyer.

En els seus inicis es dedicà a la publicació de llibres de text, després emprengué la publicació d’un Grand Dictionnaire universel du XIX siècle, els primers fascicles del qual aparegueren el 1863; posteriorment seguiren nombrosos diccionaris enciclopèdics (Grand Larousse encyclopédique, 1960-64 i Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1982-85, etc) així com diversos diccionaris bilingües, especialitzats (Larousse médical, Larousse de la musique, etc.) i obres generals (La vie des animaux, Histoire de la France, etc.).