lictor

m
Història del dret

A l’antiga Roma, oficial subaltern al servei dels diferents càrrecs públics.

Precedia els magistrats i els sacerdots portant el feix i s’ocupava de l’execució de les ordres oficials i d’algunes tasques de policia. Els lictors, que acostumaven a ésser lliberts, rebien un estipendi i estaven organitzats en decúries.