Licurg

Λυκοῦργος (el)

(Esparta, segle X aC? — Esparta, segle IX aC?)

Nom d’un personatge llegendari al qual la tradició clàssica atribueix l’ordenament i la constitució de les lleis i dels costums dels lacedemonis, que el consideraven un ésser gairebé diví, representació de la llibertat.