limfadenoectomia

limfangiectomia
f
Medicina

Extirpació quirúrgica d’un grup de ganglis limfàtics.

El tractament quirúrgic d’un tumor de cèl·lules epitelials, susceptibles de provocar metàstasis ganglionars regionals, es basa a completar l’extirpació del tumor amb la dels grups ganglionars que drenen el lloc on era situat.