limfangioliomiomatosi

f
Medicina

Malaltia intersticial difusa que només afecta dones i, generalment, el pulmó a causa d’una proliferació de múscul llis a les parets dels vasos limfàtics que arriba a tapar-los.

Clínicament es manifesta amb dispnea progressiva, pneumotòrax i embassament pleural quilós. Als alvèols es produeix una alteració intersticial que ocasiona una progressiva obstrucció del flux aeri i la hiperinsuflació que acaben provocant quists aeris, bul·les i pneumotòrax. La proliferació del múscul llis també pot afectar les venes i produir episodis recurrents de sagnat pulmonar amb hemoptisi i hemosiderosi. En la patogènesi la influència hormonal és determinant; s’han trobat receptors de la progesterona en pacients afectades de limfangioliomiomatosi, i la malaltia empitjora en dones que prenen estrògens o durant l’embaràs, quan hi ha una secreció hormonal augmentada.