limfoma de Burkitt

m
Patologia humana

Limfoma limfoblàstic poc diferenciat que hom creu causat pel virus d’Ebstein-Barr.

Per bé que estès arreu del món, es troba sobretot en països de clima tropical i afecta en especial els nens de 4 a 8 anys. En la varietat africana les lesions es localitzen preferentment a la mandíbula i no tant a l’abdomen (tub digestiu, ovaris, retroperitoneu), mentre que a la resta de països predomina la forma abdominal. Afecta també el sistema nerviós central i el moll de l’os i pot leucemitzar-se. La diagnosi es confirma en objectivar, amb l’estudi citològic, les cèl·lules característiques del tumor. Fou descrit l’any 1958 pel cirurgià ugandès d’origen britànic Dennis P. Burkitt.