Linus Unix

Linux

Sistema operatiu de lliure ús inspirat en Unix.

El nucli fou desenvolupat el 1992 per Linus Torvalds. En l’actualitat es tracta d’un sistema operatiu obert, d’accés lliure i gratuït, desenvolupat per milers de programadors d’arreu del món. Linux té la flexibilitat i moltes de les característiques que feren popular el sistema operatiu UNIX, però a diferència d’aquest pot executar-se sobre un PC ordinari. Els sistemes Linux actuals incorporen interfícies gràfiques d’usuari i entorns d’escriptori. Els entorns d’escriptori més usuals són: KDE (K Desktop Environment) o GNOME (GNU Network Object Model Environment), basats respectivament en les biblioteques gràfiques QT i GTK. Els sistemes Linux se subministren en forma d’agrupacions de programari (sistema operatiu i aplicacions) conegudes com a distribucions. Algunes de les distribucions més populars són Debian, Suse, Red Hat, Mandrake, etc, i en català CatLinux. Darrerament s’han popularitzat les distribucions LiveCD (com CatLinux), que permeten arrencar el sistema operatiu Linux des del CD sense fer cap instal·lació en el disc dur de l’ordinador; aquestes distribucions faciliten els primers contactes amb Linux i sovint també possibiliten, com és el cas de CatLinux, una instal·lació convencional en el disc dur de l’ordinador per obtenir-ne un millor rendiment. Diverses empreses, com ara IBM, comercialitzen solucions basades en Linux. La presència de Linux, així com del programari lliure en general, en l’administració pública, tot i que encara és testimonial, s’està incrementant progressivament.