linxament

m
Història

Acció d'executar una persona pretesament criminal o que atempta contra la moral vigent, sense formació de causa i per aplicació de la llei de Lynch.