liposoma

m
Biologia

Gota constituïda bàsicament de fosfolípids i sintetitzada en el laboratori, que és emprada com a vehicle per a introduir enzims, proteïnes, antiparasitaris, vacunes, etc, a dins de cèl·lules, teixits, etc, directament des de l’exterior.