liquidar

tr
Economia

Arranjar, finalment (un compte).