lisina

àcid 2,6-diaminohexanoic, NH2(CH2)4CH(NH2)COOH
f
Bioquímica

Aminoàcid essencial.

La seva forma isomèrica 1 és un dels resultants del catabolisme de les proteïnes. És sintetitzat pels bacteris i les plantes superiors, però no pels animals superiors. El seu grup ε-amino és responsable d’una part de les càrregues positives de les proteïnes, i pot tenir modificacions químiques in vivo, com la metilació i l’acetilació. Pot produir la lisi a cèl·lules (citolisines) o a bacteris (bacteriolisines).