literatura

literatura (es), literature (en)
f
Literatura

Art d’escriure i de llegir, coneixement de tot el que ha estat escrit.

Aquest és el sentit original de la paraula llatina litteratura, traducció de l’expressió grega γραμματικ`η τέχνη.