literatura

f

Escrit o parlament que divaga a l’entorn d’un tema concret, del qual desatén la part pràctica o interessant.