litògraf
| litògrafa

f
m
Disseny i arts gràfiques

Persona que es dedica a la litografia.