lítote

lítote (es), litotes (en)
f
Retòrica

Recurs retòric pel qual un concepte és expressat, no pas per la seva afirmació sinó per la negació del seu contrari: per exemple, no és dolent, per és bo .