llac de Brienz

Llac de Suïssa, al cantó de Berna.

Primitivament unit amb el de Thun, actualment n'és separat per una petita plana al·luvial, on hi ha la població d’Interlaken. A la vora nord hi ha la població de Brienz, centre de vacances i de turisme.