llac de Tiberíades

Yam Kinneret (he), Bahr al-Ṭabariyya (ar)

Llac de la Galilea, format pel riu Jordà, anomenat també mar de Galilea o llac de Genesaret.

Situat a 250 m sota el nivell de la mar, té 21 km de llarg per 12 d’ample; la profunditat oscil·la entre 42 i 48 m. La seva riba (i els pobles costaners: Cafarnaüm, Betsaida, Magdala, Tiberíades, etc.) fou escenari de nombrosos episodis de la vida de Jesús.