llac Turkana

lllac Rodolf (ant.), lllac Rudolf (ant.), Lake Rudolf (en) (ant.)

Llac de l’Àfrica oriental, al N de la fossa oriental africana i al NW de l’estat de Kenya.

La seva part septentrional limita amb el Sudan i Etiòpia. Els sediments que s’estenen a l’E del llac Turkana són d’edat plioplistocènica (entre -4 i -0,7 milions d’anys) i han lliurat importantíssimes restes d’homínids d’aquesta edat, especialment a la formació Koobi Fora. Aquestes inclouen restes cranials en bon estat de conservació d'Australopithecus robustus, d'Homo rudolfensis i d'Homo ergaster.