llana

lana (es), wool (en)
f
Ramaderia

Pèl de les ovelles i els moltons.