llançament

m
Esport

En l’atletisme, acció de llançar el pes, el disc, la javelina i el martell al més lluny possible, des d’una zona delimitada i d’acord amb la reglamentació establerta.