llatinada

f

Expressió, clàusula, etc, llatina que hom intercala en el discurs.