llegir

leer (es), to read (en)
tr
Educació

Distingir en un escrit (els sons figurats per les lletres).

Per ensenyar a llegir, hom ha emprat tradicionalment el mètode consistent a fer aprendre progressivament els noms de les lletres i, a partir d’ells, a passar a la lectura de síl·labes i frases. Al s XVI, Ickelsamer ideà el mètode fònic, ressuscitat al s XIX per Krugg, consistent a ensenyar, aïlladament, el so de les lletres i, a partir d’aquí, el de les síl·labes, les paraules i les frases. El mètode fònic ha estat perfeccionat per aportacions de nous elements (mètode fonomímic de Grosselin, sons onomatopeics de Lange, etc). Jean Joseph Jacotot (1770-1840), precursor de l’ensenyament global, fou el primer a utilitzar el mètode analític, consistent a començar per les parts més complexes (paraula o frase) i analitzar-ne després els elements.