llei de Graham

m
Química

Llei que estableix que la velocitat de difusió d’un gas v és inversament proporcional a l’arrel quadrada de la seva densitat d, segons l’equació

on k és una constant.

És coneguda també com a llei de difusió de Graham.