llei de Lenz

f
Electrònica i informàtica

Llei segons la qual la força electromotriu induïda en un circuit tendeix a crear un corrent de sentit tal, que s’oposa a la causa que la produeix.