llei de Planck

fórmula de Planck

f
Física

Expressió formal que dóna la densitat d’energia d’una radiació per unitat de volum i d’interval de freqüències, a partir de la teoria de Planck.

És expressada per

en què h és la constant de Planck, νla freqüència de la radiació, c la velocitat de la llum en el buit, k la constant de Boltzmann i T la temperatura absoluta.