llei de Stefan-Boltzmann

llei de Boltzmann

f
Física

Llei segons la qual la potència total radiada pel cos negre varia proporcionalment a la quarta potència de la temperatura: PT4, on T és la temperatura absoluta i σ és la constant de Stefan-Boltzmann.