llei de Weber-Fechner

f
Biologia
Psicologia

Llei descoberta per E. H. Weber i G. T. Fechner segons la qual l’increment d’estímul o llindar diferencial que hom pot arribar a percebre és una reacció constant del valor de l’estímul inicial.