Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu

LOGSE (sigla)

Llei que regula el sistema educatiu espanyol i que fou aprovada per les Corts Generals l’any 1990.

La LOGSE substituí la Llei General d’Instrucció Pública de l’any 1970. Aquesta última substituí en el seu moment la Llei d’Instrucció Pública de l’any 1857, coneguda també com a Llei Moyano. El sistema educatiu que estableix la LOGSE té com a principi bàsic l’educació permanent. D’acord amb aquest principi i atenent a fonamentacions psicopedagògiques, un dels objectius últims de la funció educativa és que els alumnes aprenguin a aprendre. A mitjan 2005 el govern espanyol presentà l’avantprojecte per a una Llei Orgànica de l’Educació que l’havia de substituir la LOGSE.