lleixiu

lejía (es), bleach (en)
m
Química

Aigua que té en dissolució àlcalis o sals alcalines.