llemosí

m
Lingüística i sociolingüística

Un dels dialectes septentrionals de l’occità, parlat a la província occitana del Llemosí.

Es distingeix del llenguadocià central per la palatalització de ca i ga llatines (vacha, plaja), la caiguda o vocalització de s davant c, p i t (feta/festa, eitiu/estiu), la vocalització de s en fi de mot o pèrdua amb allargament de vocal anterior (òmei/òmes, chabra/cabras), la vocalització en u de ll llatina intervocàlica (chatèu/castèl) i la distinció entre b i v.