llengua materna

f
Lingüística i sociolingüística

Llengua que ha estat apresa des de la infància, generalment al lloc de naixença del parlant.