lleny

m
Transports

Embarcació petita, semblant a la galiota, pròpia de la Mediterrània durant l’edat mitjana.

Era mogut amb vela o amb rems, i els més grossos tenien una sola coberta.