lletra

letra (es), letter (en)
f
Escriptura i paleografia

Cadascun dels signes que representen els sons d’un llenguatge.

Les lletres són compostes per traços executats segons un ordre força constant, però que, malgrat tot, ha variat durant el curs dels segles. L’anàlisi d’aquests traços i de llurs característiques permet de destriar-ne els elements integrants i els factors de transformació ( paleografia). Per a descriure els traços hom usa una terminologia analògica del llenguatge corrent (pal, asta, corba, angle, punta, cercle, llaç, etc) o figurat, com és ara instruments casolans (mànec, nansa, ganxo, etc) o parts del cos humà o animal (cos, braços, cama, cua, bec, ventre, ull, esquena, etc). No tractant-se de figures rígidament fixades, no és viable l’ús exclusiu d’un vocabulari tècnic de geometria, car no solament varien els diferents tipus d’una escriptura segons el temps i els llocs, sinó que, de fet, cada escrivà té els propis idiotismes, els quals, endemés, no són constants en cada lletra que executa. L’ordre dels traços és indicat amb números, i el sentit, amb sagetes.