Lletra de convit

Opuscle publicat el 1901 i reeditat el 1902 i el 1903 per Antoni Maria Alcover.

On exposava el projecte d’un Diccionari de la llengua catalana antiga i moderna, dialectal i literària, el sistema de recull de materials, el qüestionari per al recull i les instruccions per als secretaris i els coordinadors de les col·laboracions. El diccionari aparegué finalment sota el títol canviat de Diccionari català-valencià-balear.