lleuder

m
Història del dret català

Indret on hom pagava la lleuda.