llibertat individual

f
Dret
Dret civil

Estat dels ciutadans que són lliures en tot allò que la llei no prohibeix.