llibre de Jeremies

Llibre profètic.

Conté en primer lloc la predicació vigorosa de Jeremies, en prosa o en vers, els planys sobre la seva pròpia vida i una sèrie de narracions en primera persona sobre la seva vocació i les seves visions o accions simbòliques (capítols 1-25). Una altra sèrie de narracions, contades potser per Baruc, el seu deixeble, parla principalment de les discussions dramàtiques del profeta amb reis, sacerdots o falsos profetes i dels sofriments i perills que passà durant el setge de Jerusalem (capítols 26-29 i 34-45). Entremig (capítols 30-33), hi ha un recull de promeses de restauració, i al final (capítols 46-51), un recull d’amenaces contra diversos pobles. No tots aquests oracles de promesa i d’amenaça són de Jeremies.