Llibre de la creació

Séfer Yĕṣirà (ar)

Llibre cabalístic compost entre els s. III i IV.

Desenvolupa el misticisme de la Markaba i relaciona el procés de la creació amb les deu sefirot i l’alfabet hebreu.