llibre de la Llei

la llei
m
Bíblia

Nom donat al Pentateuc (Torà) com a expressió típica de l’economia de salvació de l’Antic Testament, atribuïda a Moisès mateix.

D’aquí ve que hom anomeni també l’ordre salvífic veterotestamentari llei mosaica (o llei antiga, per contraposició a la llei nova de l’Evangeli), expressió amb què alhora hom al·ludeix més en concret al conjunt de manaments morals ( decàleg)) i de reglamentacions relatives al culte, a la impuresa legal, etc.