llibre de les Lamentacions

Llibre de la Bíblia, recull de cinc elegies sobre la destrucció de Jerusalem l’any 586 aC.

Fora de la darrera, cadascuna consta de vint-i-dues estrofes, començades alfabèticament amb les lletres hebrees. Enmig del to profund de dol, afloren, sobretot en la darrera, el penediment i l’esperança. Tradicionalment atribuït a Jeremies, és probablement obra de diversos autors. El 2015 hom descobrí a Qumrān la versió més antiga coneguda, datada entre els anys 30 aC i 70 dC.