Llibre de meravelles

Fèlix

Obra doctrinal novel·lada de Ramon Llull.

L’obra

És conegut també secundàriament amb el títol de Fèlix, nom del protagonista, al qual Llull presenta al pròleg com el seu fill i al qual insta a abandonar la llar per tal d’aprendre a viure segons la voluntat de Déu i com un bon cristià. Les etapes d’aquest viatge d’aprenentatge formen les deu parts en què és dividit el llibre: l’existència de Déu i de Jesucrist, els àngels, el cel, els elements, les plantes, els metalls, els animals (la més coneguda, que rep el nom de Llibre de les bèsties), l’home, el paradís i l’infern. Potser fou escrit a París i pot ésser datat vers 1288-89; fou influït per l’Speculum naturale, de Vicent de Beauvais. Editat en castellà el 1750, ho fou en català el 1903.

Bibliografia

Bonner, A. i Badia, L. (1991): Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària. Barcelona, Empúries.

Galmés, Salvador (ed.) (1931-1934): Llull, Ramon: Libre de meravelles, 4 vol. Barcelona, Barcino.

Soler, Albert (1995): Llull, Ramon: Llibre de meravelles. Barcelona, Teide.