llibre de viatges

m
Literatura

Narració on es recullen les aventures ocorregudes durant un viatge, sobretot en les obres més antigues, amb profusió d’elements fabulosos o èpics, o amb especial relleu en les descripcions de països, ciutats, tipus humans, costums, etc.

L’element fantàstic, però, no n'és absent durant l’edat mitjana, bé que el venecià Marco Polo féu una relació seriosa i objectiva dels seus viatges a l’Extrem Orient. Durant els s. XV i XVI els descobriments de noves terres foren motiu de nombroses relacions (els viatges de Colom, de Vespucci, de Magalhães, etc). Els objectius de les expedicions esdevingueren essencialment científics durant els s. XVIII i XIX (Cook, Humboldt, Livingstone, etc), objectius que s’han mantingut fins avui, amb un interès especial per les regions inaccessibles, polars (Scott, Amundsen, etc) o de l’Himàlaia (M.Herzog, E. Hillary, etc).