Llibre del Cànon de medicina

Kitāb al-Qānūn fī-l-ṭibb (ar)

Pàgines del Llibre del Cànon de medicina

Obra mèdica en cinc llibres escrita en àrab per Avicenna, considerada durant la baixa edat mitjana i el Renaixement l’obra clàssica de la medicina (la traducció al llatí de Gherardo da Cremona, del segle XII, fou impresa, enterament o parcialment, 36 vegades als segles XV i XVI).

El primer llibre, al-kullīyāt, conté la part general: definicions, fisiologia, nosologia, etiologia i simptomatologia; el segon s’ocupa dels medicaments; el tercer és una patologia específica; el quart estudia les malalties que afecten tot l’organisme, les fractures i luxacions i la cosmètica; el cinquè és una farmacopea. Una traducció catalana trescentista d’una part dels llibres primer (l’examen i diagnòstic de les orines) i quart (la doctrina de les febres) es conserva en un manuscrit de la Bibliothèque Nationale, de París.