llibre dels Jutges

Segon llibre de la historiografia deuteronomista.

Recull narracions interessants sobre diversos herois que, entre Josuè i Samuel, salvaren dels enemics algun grup israelita. L’escriptor deuteronomista enquadra aquestes narracions repetint la seva doctrina: sempre que els israelites adoraven déus estrangers, Jahvè els deixava a les mans dels enemics, però quan es penedien els enviava un salvador, i eren fidels a Jahvè fins que ell moria.